Borderline motnja: Bolečina, ki razžira odnose

Sobota, 9. maj 2015, 6:00
Image
borderline motnja 2

Ljudje z mejno osebnostno motnjo se v intimnih odnosih srečujejo s številnimi težavami, saj jih pogosto bremenijo hudo ljubosumje, jeza in druga težka občutja.

Borderline motnja spada med t. i. osebnostne motnje, eno izmed raznolikih oblik psihopatologije – motenj duševnega zdravja.

Za ta tip motenj so značilne trajne poškodbe različnih segmentov posameznikove osebnosti, med drugim čustvovanja, doživljanja odnosov, vedenja, mišljenja, samopodobe, prepričanj in vrednot itd. Borderline bolniki, med njimi je več žensk kot moških, pa svojih težav pogosto sploh ne prepoznavajo kot težave, temveč so simptomi zelo naporni predvsem za njihove bližnje.

Odnosi z borderline osebami so zato nemalokrat polni trpljenja, kaosa, pa tudi obsedenosti in pomanjkanja zaupanja. Vzrok za pojav motnje pogosto leži v zlorabah ali zanemarjenju v otroštvu, razlog pa so lahko tudi druga huda travmatična doživetja.

Trpljenje v odnosih

Ljudje z borderline motnjo si po eni strani močno želijo pripadnosti odnosu, vendar se v zvezi ne počutijo varno, zato pogosto tudi varajo. Zaradi izkrivljenih prepričanj imajo težave z vsakodnevno komunikacijo s svojimi bližnjimi. Najbolj jih označuje ambivalentno doživljanje sebe in drugih.

Borderline osebe nosijo v sebi močen strah pred zavrženostjo, nemalokrat dvomijo v to, da jih partner res ljubi, zanje pa sta značilni tudi sumničavost in močna potreba, da bi jim ljubljena oseba kar naprej dokazovala svoja čustva.

Bolniki si po eni strani močno želijo pripadnosti odnosu, vendar se v zvezi ne počutijo varno, zato številni tudi varajo, zaradi izkrivljenih prepričanj pa imajo težave z vsakodnevno komunikacijo s svojimi bližnjimi. Kar borderline motnjo najbolj označuje, je prav kaotično, ambivalentno doživljanje sebe ter drugih. Po eni strani takšne osebe ljubijo zelo predano, partnerja celo idealizirajo, prav tako pa hitro zapadejo v obtoževanje, čustveno izsiljevanje, laganje in kritiziranje, kar pa izhaja iz občutkov negotovosti.

Osebe s to motnjo so torej čustveno labilne, pogosto razdražljive, vzkipljive in tudi nasilne, zato s težavo vzdržujejo intimne odnose, lahko pa imajo hude težave tudi na drugih področjih življenja, npr. na delovnem mestu.

Poleg vsega naštetega so bolniki nagnjeni k različnim oblikam destruktivnega vedenja, kot so motnje prehranjevanja, samopoškodovanje, poskusi samomora in zlorabe drog, prav tako so med njimi pogosto prisotne tesnobne motnje in depresija.

osamljenost

Osebe z bordeline motnjo sebe in druge doživljajo kaotično in ambivalentno. K temu sodijo še mnoga izkrivljena prepričanja, da so vsi proti njemu in da ga nihče ne mara. 

Številni namreč opisujejo, da se počutijo prazne in obupane zaradi eksplozivnega vedenja, lahko so nasilni do sebe ali drugih, svoje partnerje, starše, prijatelje in druge pa nemalokrat hudo prizadenejo in izčrpajo.

Kaj storiti in kako zdraviti?

Vztrajati v odnosu z borderline osebnostjo ni enostavno, vsekakor pa lahko dobro poznavanje motnje ter seznanjenost z določenimi pristopi olajša komunikacijo in navsezadnje utrdi bolj zdravo medčloveško povezanost. Nujen je obisk pri psihiatru ter vključitev v katero izmed oblik psihoterapije, npr. dialektično vedenjsko terapijo, ki je namenjena obravnavi prav te motnje.

Osebe, katerih bližnji se sooča z borderline motnjo ter si želijo izboljšati izjemno občutljiv odnos, lahko reagirajo na naslednje načine:

Dosledno se držite svojih obljub: Borderline bolnik se v primeru, da mu je nekdo nekaj obljubil, a ne izpolnil, namreč počuti izigrano, hitro je prizadet in razburjen, kar pa le še poslabša njegovo stanje.

Nežno spodbujajte k odgovornosti: Pogosta je tudi impulzivnost v dejanjih, na primer brezglavo, nepremišljeno zapravljanje. Naloga bližnjih je, da tega ne podpirajo, temveč osebo na to opozarjajo in jo spodbujajo k prevzemanju odgovornosti.

Bodite iskreni in argumentirajte svoje mnenje: K bolezni spadajo tudi posameznikova izkrivljena prepričanja, da so vsi proti njemu in da ga nihče ne mara. Koristno je, če takšni osebi pojasnite, da ni vedno tako, in osvetlite, da je to strah, ki je brez realne podlage.

Zdržite z bolečimi čustvi in reagirajte zrelo: To predstavlja največji izziv, saj je nemalokrat težko zdržati ob frustracijah, vendar pa vsekakor pripomore k temu, da je komunikacija zrelejša in bolj učinkovita. Prerekanje z borderline osebo vse skupaj namreč le še poslabša in posledično zgolj poglobi bolečino v odnosu.

 

Foto: becuo.com, akhildev143.hubpages.com

 

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.