COVID-19 – Podpora družini za celostno premagovanje stisk

Projekt Podpora družini za celostno premagovanje stisk skrbi za opolnomočenje družin, še posebej otrok in mladostnikov, ki nosijo posledice epidemije. S celostnim pristopom bomo postavili trajen sistem preventivnih aktivnosti (za izvedbe v lokalnih okoljih in na spletu) ter sistem ciljnih terapevtskih aktivnosti (predvsem) za otroke in starše. Na ta način bomo ne samo pomagali premagati stiske, ki so nastale zaradi epidemije, ampak tudi pridobiti nova znanja ter povečati socialno vključenost in optimizem vsakega posameznika. Posameznikom bomo na ta način omogočili sistem podpore, da se bodo zmogli soočiti težkimi situacijami.

Projekt je zasnovan na dveh nivojih. Na prvem nivoju bodo potekale izvedbe aktivnosti neposredno z uporabniki projekta:

  1. z delavnicami in predavanji bomo opolnomočili starše, da bodo pri otrocih znali prepoznati znake različnih stisk in ob tem pravilno reagirati;
  2. staršem ter otrokom in mladostnikom omogočili terapije, specifične za situacijo covid-19, ki jim bodo pomagale premagati negativne posledice epidemije,
  3. s predstavitvijo dobrih praks družinam približali metode in orodja za medsebojno povezovanje in podporo v lokalnem okolju. Hkrati bomo družine usmerjali v prepoznavanje starejših posameznikov v lokalnem okolju, ki potrebujejo pomoč ter tako tudi njim s povezovanjem nudili potrebno oporo in pomoč.

Na drugem nivoju pa bomo ciljnim skupinam pomagali tudi preko spleta s trajnimi spletnimi rešitvami:

  1. posneli bomo izobraževalne serije videov, ki bodo starše ozaveščale o različnih temah, ki so povezane tako s premagovanjem stisk kot optimiziranjem življenja na način, da se preprečuje zdrs v socialno izključenost in revščino (primeri izobraževalnih serij: prepoznavanje zlorab pri otrocih, upravljanje s financami v družini, čustveno opismenjevanje pri otrocih, primeri ravnanj v vzgojnih dilemah),
  2. na portalu www.iskreni.net bomo redno informirali glede virusa in epidemije, o možnostih najrazličnejše pomoči ter opolnomočili na področju čustvene stabilnosti,
  3. oblikovali SOS obrazec, na katerega se bodo lahko obrnili vsi v stiski. Na SOS sporočila bosta odgovarjala terapevta.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad: www.eu-skladi.si.